Ing. Denisa Nicklová

Bachelor's thesis

Analýza korelace mezi výší dotací pro NNO a politickým složením zastupitelstva

Analysis of correlation between level of subsidies for NNO and political structure of representative bodies
Abstract:
Předmětem bakalářské práce je problematika korelace mezi výší dotačních prostředků plynoucích nestátním neziskovým organizacím a politickým složením volených orgánů. Teoretická část představuje základní definici NNO a problematiku jejich financování v České republice na úrovni státní správy a územní samosprávy. Uvedené poznatky vychází z dostupné literatury a výzkumů provedených v této oblasti. Praktická …more
Abstract:
The goal of the bachelor thesis is a correlation between the level of subsidies for non-governmental organizations and political structure of voted bodies. The theoretical part introduces the basic definition of NGOs and financial issues with regard to state administration and municipalities in the Czech Republic. The author uses the accessible literature and researches executed in this field. Practical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 6. 2012
  • Supervisor: Ing. Marek Pavlík, Ph.D.
  • Reader: Ing. Zuzana Prouzová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta