Eva PROKŠOVÁ

Bachelor's thesis

Doporučená výživa v průběhu těhotenství

Recommended nutrition during pregnancy
Abstract:
Bakalářská práce se své teoretické části zabývá doporučenou výživou v průběhu těhotenství. Skládá se ze čtyř kapitol. První popisuje těhotenství, druhá kapitola se věnuje výživovému doporučení, třetí je zaměřena na složky potravy a poslední čemu se v těhotenství vyhnout. Cílem práce bylo zjistit informovanost a postoj těhotných žen o stravovacích návycích v průběhu těhotenství. Zda jsou ženy dostatečně …more
Abstract:
Bachelor thesis deals with the recommended nutrition during pregnancy. It consists of four chapters. The first describes pregnancy, the second chapter deals with nutritional recommendations, the third is focused on food components and the last thing to avoid in pregnancy. The aim of the work was to find information and attitude of pregnant women about eating habits during pregnancy. Whether women are …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Bohdana Dušová, PhD.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

PROKŠOVÁ, Eva. Doporučená výživa v průběhu těhotenství. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta