Eva PROKŠOVÁ

Bachelor's thesis

Doporučená výživa v průběhu těhotenství

Recommended nutrition during pregnancy
Anotácia:
Bakalářská práce se své teoretické části zabývá doporučenou výživou v průběhu těhotenství. Skládá se ze čtyř kapitol. První popisuje těhotenství, druhá kapitola se věnuje výživovému doporučení, třetí je zaměřena na složky potravy a poslední čemu se v těhotenství vyhnout. Cílem práce bylo zjistit informovanost a postoj těhotných žen o stravovacích návycích v průběhu těhotenství. Zda jsou ženy dostatečně …viac
Abstract:
Bachelor thesis deals with the recommended nutrition during pregnancy. It consists of four chapters. The first describes pregnancy, the second chapter deals with nutritional recommendations, the third is focused on food components and the last thing to avoid in pregnancy. The aim of the work was to find information and attitude of pregnant women about eating habits during pregnancy. Whether women are …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: PhDr. Bohdana Dušová, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PROKŠOVÁ, Eva. Doporučená výživa v průběhu těhotenství. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta