Bc. Zdeněk Svoboda

Master's thesis

Posouzení infrastruktury uzlu Nymburk pro zlepšení možností provozu v rámci integrovaného taktového jízdního řádu

The assessment of the infrastructure hub Nymburk to improve the possibility of operation in the framework of an integrated timetable
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá analýzou infrastruktury přestupního uzlu Nymburk tvořeného železniční stanicí Nymburk hl. n. a přilehlým autobusovým terminálem Nymburk, aut. st. pro realizaci stanoveného rozsahu provozu v podmínkách integrovaného taktového jízdního řádu. Návrhy na zlepšení infrastruktury jsou zaměřeny na optimalizaci prostorového uspořádání nástupišť a komunikací pro všechny druhy zúčastněné …more
Abstract:
This master thesis deals with the analysis of the infrastructure hub Nymburk, consisting of the railway station Nymburk and the adjacent bus terminal for the realization of the specified range of operation conditions of the integrated timetable. Proposals to improve the infrastructure are focused on the optimization of the platforms and communications for all kinds of here presented traffic.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 11. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 1. 2016
  • Supervisor: doc. Ing. Josef Bulíček, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Svoboda, Zdeněk. Posouzení infrastruktury uzlu Nymburk pro zlepšení možností provozu v rámci integrovaného taktového jízdního řádu. Pardubice, 2015. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

University of Pardubice

Faculty of Transport Engineering

Master programme / field:
Transport Engineering and Communications / Transport Technology and Control