Ing. Petr Kuník

Diplomová práce

Návrh integrovaného taktového jízdního řádu Slovenska pro rok 2012

Project of integrated period timetable in Slovakia for year 2012
Anotace:
Zvýšení podílu veřejné hromadné dopravy na přepravních výkonech je možné její organizací nabídkovou formou pomocí pevně stanovených linek uspořádaných do integrovaného taktového jízdního řádu (ITJŘ). Tento způsob je používán v řadě zemí západní i střední Evropy, na Slovensku však zatím nikoliv. Po stručné analýze přepravních potřeb a železniční sítě Slovenska a vysvětlení principu tvorby ITJŘ následuje …více
Abstract:
The increasing share of public transport on the transport operations is possible by the organization offer form with the fixed lines organized into an integrated period timetable (IPT). This method is used in many countries of western and central Europe, in Slovakia, however, so far not. After a brief analysis of Slovak transport needs and railway network and an explanation principle of the creation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2010
  • Vedoucí: prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kuník, Petr. Návrh integrovaného taktového jízdního řádu Slovenska pro rok 2012. Pardubice, 2010. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera