Bc. Zoltán Makai

Diplomová práce

Financovanie malých a stredných podnikov so zameraním na alternatívne finančné zdroje

Financing of Small and Medium Enterprises, with Focus on Alternative Financial Sources
Abstract:
This diploma thesis concerns theoretical and practical basis of small and medium enterprises financing with focus on alternative financial sources. In the first part it describes characteristic of the term financing and characteristic of small and medium enterprises. Core of the diploma thesis contains characteristics and list of alternative financial sources that these enterprises can use. Practical …více
Abstract:
Diplomová práca pojednáva o teoretických a praktických východiskách financovania malých a stredných podnikov použitím alternatívnych finančných zdrojov. V úvodnej časti sa diplomová práca zaoberá charakteristikou pojmu financovanie a charakteristikou malých a stredných podnikov. Jadro diplomovej práce obsahuje charakteristiku a zoznam alternatívnych finančných zdrojov. Praktická časť detailne analyzuje …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 7. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 9. 2013
  • Vedoucí: Doc. Ing. Elena Fetisovova, CSc.
  • Oponent: prof. Ing. Iveta Hajdúchová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK