Vendula Plšková

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Pohybové volnočasové aktivity pro děti s mentálním postižením a možnosti jejich adaptace

Anotace:
Absolventská práce se zabývá pohybovými volnočasovými aktivitami pro děti mentálním postižením a možnostmi jejich adaptace. Jedná se o teoretickou práci, která vychází z poznatků odborné literatury. Nejdříve vymezím pojmy mentální postižení, volný čas a volnočasové aktivity. Následně pak popíši model modifikace a adaptace, na jehož základě adaptuji vhodné pohybové aktivity pro děti s mentálním postižením …více
Abstract:
Graduate thesis is focused on leisure time activities for children with mental disabilities and possibilities of their adaptation. Graduate thesis is theoretical and is patterned on references. At first I define these terms: learning disability, leisure time and leisure time activities. Afterwards I describe model of modification and adaptation and based on this model I give practical examples of appropriately …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 9. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 9. 2016
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Ivana Djordjevic
  • Oponent: Mgr. Hana Štěpánková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc