Ing. Michal Novotný

Bakalářská práce

Fundamentální a technická analýza na akciovém trhu

Fundamental and technical analysis of stock market
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na využití fundamentální a technické analýzy na akciových trzích. Teoretická část vysvětluje podstatu a základní nástroje fundamentální, technické a psychologické analýzy. Praktická část zahrnuje využití vybraných nástrojů investiční analýzy na konkrétních akciových titulech.
Abstract:
The thesis is focused on using fundamental and technical analysis of stock market. The theoretical part describes the essence and general tools of fundamental, technical and psychological analysis. The practical part covers the use of selected tools of investment analysis on specific stocks.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Vladimír Ezr, CSc.
  • Oponent: Ing. Jiří Vataha

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní