Petra Bártová

Diplomová práce

Postoje pomáhajících pracovníků k poruchám příjmu potravy se zvláštním zřetelem k Pro-ana a Pro-mia blogům

The Attitudes of Helping workers Towards Eating Disorders with Special emphasis on Pro-ana and Pro-mia blogs
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na vybrané poruchy příjmu potravy, zohledňuje téma mentální anorexie a mentální bulimie. Pozornost se soustředí na promítání tohoto tématu do Pro-ana a Pro-mia blogů. Cílem práce je s oporou o odbornou literaturu popsat a analyzovat mentální anorexii a mentální bulimii, Pro-ana a Pro-mia blogy a jejich vztah k poruchám příjmu potravy a ve výzkumném šetření zjistit postoje …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the topic of selected eating disorders including Anorexia nervosa and Bulimia nervosa. It focuses on the projection of the chosen topic on the Pro-ana a Pro-mia blogs. The thesis aims to describe and analyse (using reference literature and texts) Anorexia nervosa and Bulimia nervosa, the Pro-ana a Pro-mia blogs and their relation to eating disorders, and to discover the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 6. 2016
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eM4492

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 25. 8. 2016
 • Vedoucí: Mgr. Gabriela Slaninová, Ph.D.
 • Oponent: PaedDr. Monika Žumárová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové

Univerzita Hradec Králové

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses vrwaq8 vrwaq8/4
5. 9. 2016
Složky
Soubory
Kohout, J.
6. 9. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.