Bc. Alexandr Rys

Bachelor's thesis

Právní stát a "bránící se demokracie"

The rule of law and militant democracy
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zabývá fenoménem bránící se demokracie v kontextu českých zemí. Nabízí komplexní pohled od vysvětlení základních náležitostí demokratického právního státu, přes pojmenování limitů demokracie až po konkrétní opatření českého státu v boji proti extremismu. V závěrečné části se věnuje problematice rozpouštění politických stran se zaměřením na dosud jediný úspěšný pokus – Dělnickou …viac
Abstract:
This barchelor thesis discusses the phenomenon of defensive democracy in the context of Czech country. It offers a comprehensive view from explanation of basic terms of modern democratic state, defining the limits of democracy and concrete actions of czech state in combating extremism. In final part it discusses dissolution of political parties with a focus on the only succesful trial – Labor party …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 8. 2016
  • Vedúci: JUDr. Petr Čechák, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Jan Šmíd, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / odbor:
Economic Policy and Administration / Public Administration