Bc. Petra Zoková

Bachelor's thesis

Veřejný ochránce práv jako záruka zákonnosti ve veřejné správě

Ombudsman as a guarantee of legality in public administration
Abstract:
Cílem této práce je přiblížit pojem veřejného ochránce práv, jeho úlohu ve vztahu k veřejné správě, charakteristiku, působnost a pravomoci ochránce. Zabývám se také návrhem zákona, díky kterému by ochránce měl možnost domáhat se u Ústavního soudu zrušení zákona nebo jeho části a také možnost podávat veřejné žaloby ve věcech diskriminace. Popisuji a vyjadřuji se k názorům jednotlivých poslanců, kteří …more
Abstract:
The goal of this work is to explain the term „ombudsman“, his role in relation to public administration, his characteristics, scope and powers. I also deal with the bill which would have enabled the ombudsman to seek abolition of a statute and also to make a public complaint in matters of discrimination. I describe and express the opinions of individual deputies who were present at the discussion of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2017
  • Supervisor: PhDr. Mgr. Jiří Novotný
  • Reader: JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Legal Specialization / Public Administration