Mgr. Vendula Koprdová

Diplomová práce

Jízdní kolo a možnosti nácviku a uplatnění základních cyklistických dovedností v podmínkách školní i mimoškolní tělesné výchovy dětí 1. stupně ZŠ

Bicycle and training opportunities and the application of basic cycling skills in school and after-school physical education of children in the first grade of primary school.
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na vytvoření metodického materiálu umožňujícího zařazení jedné hodiny cykloturistiky týdně do ŠVP škol v regionu Česká Kanada. Osvojování jízdy na kole je rozvedeno od neútlejšího dětského věku. Práce obsahuje metodické hry k výuce jízdy na kole, bezpečnost silničního provozu, což vše vyústí metodikou cyklokurzu. Praktická část popisuje cyklotrasy v České Kanadě.
Abstract:
The thesis is focused on the creation of methodical materials which enables the schools in the region of Ceska Kanada to include one lesson of cycle tourism a week in their school education program. It deals with the learning of cycling skills of children. The thesis contains methodical games for teaching of cycling, traffic safety, and the methodology of cycling course. The practical part describes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2010
  • Vedoucí: PaedDr. Vojtěch Nováček, CSc.
  • Oponent: doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta