Josef Rybář

Bachelor's thesis

Vývoj krajiny v Podještědí

Landscape development in Podještědí
Abstract:
Tato práce se zabývá vývojem krajiny v Podještědí. Vývoj této krajiny je zachycen prostřednictvím sestavení charakteristiky vývoje přírodní krajiny v období pleistocénu a holocénu a sestavením charakteristiky vývoje kulturní krajiny ve vymezeném území na základě dostupných zdrojů informací a literatury. Byly zde také vyhodnoceny hlavní fyzicko-geografické faktory, které měly největší vliv na utváření …more
Abstract:
This work is dealing with a development of landscape in Podjestedi. This development is established by setting up of parameters in evolution of nature in pleistocene and holocene time scale and also by establishing of parameters in developing cultural evolution based on the current resources information and from published resources. The main physical-georaphical factors which had the leading influence …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 1. 2015
Accessible from:: 12. 1. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 2. 2015
  • Supervisor: Dr. Kamil Zágoršek

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Rybář, Josef. Vývoj krajiny v Podještědí. Liberec, 2015. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 12.1.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 12. 1. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN