Josef Rybář

Bachelor's thesis

Vývoj krajiny v Podještědí

Landscape development in Podještědí
Anotácia:
Tato práce se zabývá vývojem krajiny v Podještědí. Vývoj této krajiny je zachycen prostřednictvím sestavení charakteristiky vývoje přírodní krajiny v období pleistocénu a holocénu a sestavením charakteristiky vývoje kulturní krajiny ve vymezeném území na základě dostupných zdrojů informací a literatury. Byly zde také vyhodnoceny hlavní fyzicko-geografické faktory, které měly největší vliv na utváření …viac
Abstract:
This work is dealing with a development of landscape in Podjestedi. This development is established by setting up of parameters in evolution of nature in pleistocene and holocene time scale and also by establishing of parameters in developing cultural evolution based on the current resources information and from published resources. The main physical-georaphical factors which had the leading influence …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 1. 2015
Zverejniť od: 12. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 2. 2015
  • Vedúci: Dr. Kamil Zágoršek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Rybář, Josef. Vývoj krajiny v Podještědí. Liberec, 2015. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 12.1.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 1. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN