Ing. Valentina Ryzhova

Diplomová práce

Financial analysis of Anheuser-Busch InBev company

Financial analysis of Anheuser-Busch InBev company
Anotace:
Tématem mé diplomové práce je finanční analýza firmy AB-InBev. Aktuálnost tohoto tématu spočívá v tom, že včasné odhalení problémů ve finančním stavu společnosti a definování insolventních společností umožňuje přijmout opatření pro finanční rehabilitaci podniků v pravý čas. V podmínkách krizových tendencí a mimořádné volatility světových trhů je finanční aspekt společnosti v řídícím aspektu nejvyšší …více
Abstract:
The topic of my Diploma Thesis is Financial Analysis of AB-InBev company. The actuality of this topic is that timely detection of problems in the financial condition of the company, as well as the definition of insolvent companies allows to take measures for financial rehabilitation of enterprises on right time. In the conditions of crisis tendencies and exceptional volatility of world markets, the …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Petr Mach, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní