Bc. Petr Zatloukal

Master's thesis

Využitie vybraných interaktívnych statických a dynamických prvkov e-learningu vo výuke predmetu ICT v LMS MOODLE.

The Use of Selected Interactive Static and Dynamic Elements of E-learning in the Tuition of the ICT Subject in a Moodle LMS.
Anotácia:
Tato diplomová práce se zaměřuje na porovnání kvality a efektivity výuky, za použití vybraných statických a dynamických interaktivních prvků v elektronickém kurzu. Práce obsahuje vytvoření kompletního elektronického kurzu na LMS Moodle pro první ročník v předmětu ICT na SZŠ Hranice a SZŠ Přerov. Dále se práce zabývá výzkumem, který je proveden pomocí testů a dotazníku na dané téma. Hlavním cílem výzkumu …viac
Abstract:
This thesis deals with comparing the quality and effectiveness of teaching when using static and dynamic interactive elements. There is creating of electronic course on LMS Moodle for subject ICT at SZS Hranice and Prerov. Next part of thesis is dedicated to the research. The main goal of research is detection, with method is more efficient. As static interactive elements of e-learning are meant presentations …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2014
Zverejniť od: 16. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Zatloukal, Petr. Využitie vybraných interaktívnych statických a dynamických prvkov e-learningu vo výuke predmetu ICT v LMS MOODLE.. Zlín, 2014. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 16.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 16. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Applied Informatics

Master programme / odbor:
Engineering Informatics / IT Education at Secondary Schools