Ing. Svetlana Severtsova

Master's thesis

Rozbor dopadů současné finanční krize na bankovní sféru v EU a opatření zaměřených na překonání krize

Analysis of the impact of the current financial crisis in the banking sphere in the EU and the measure aimed at overcoming the crisis
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou současné finanční krize. Teoretická část je zaměřená na popis bankovní sféry a současné finanční krize: příčiny jejího vzniku, průběh a opatření zaměřená na její překonání. Praktická část práce popisuje vliv finanční krize na bankovní sféru vybraných zemí EU: Francie, Belgie a opatření, která byla použita na překonání krize a stabilizaci bankovní soustavy těchto …more
Abstract:
This thesis describes the current financial crisis. The theoretical part is focused on the description of the banking sector and the current financial crisis: reasons of its beginning, processing and measures to overcome it. The practical part describes the influence of the financial crisis on the banking sector in selected EU countries: France, Belgium and the measures that have been used in these …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2013
  • Supervisor: doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc.
  • Reader: Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní