Jakub Chudoba

Master's thesis

Projekt zlepšení současného stavu marketingové komunikace ve vybrané společnosti

The Project of Improvement of Current Situation of Marketing Communication in the Selected Company
Abstract:
Diplomová práce se zabývá zlepšením současného stavu marketingové komunikace ve vybrané společnosti hudebním klubu. Jejím cílem byla propagace a následné zvidi-telnění daného hudebního klubu a zajištění větší návštěvnosti kulturních událostí pořáda-ných v klubu. Práce se skládala z teoretické a praktické části. Cílem teoretické části bylo vypracování literární rešerše zaměřené především na oblast marketingové …more
Abstract:
The main aim of the Master´s thesis is to improve the marketing communication of the chosen company music club in order to promote the music club and increase the attendance at the different cultural events held there. The thesis was composed of a theoretical and a practical part. The theoretical part is aimed at the research of marketing communication strategies and serves as the basis for the practical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 4. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Jiří Bejtkovský, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Chudoba, Jakub. Projekt zlepšení současného stavu marketingové komunikace ve vybrané společnosti. Zlín, 2018. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe