Jakub Chudoba

Master's thesis

Projekt zlepšení současného stavu marketingové komunikace ve vybrané společnosti

The Project of Improvement of Current Situation of Marketing Communication in the Selected Company
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá zlepšením současného stavu marketingové komunikace ve vybrané společnosti hudebním klubu. Jejím cílem byla propagace a následné zvidi-telnění daného hudebního klubu a zajištění větší návštěvnosti kulturních událostí pořáda-ných v klubu. Práce se skládala z teoretické a praktické části. Cílem teoretické části bylo vypracování literární rešerše zaměřené především na oblast marketingové …viac
Abstract:
The main aim of the Master´s thesis is to improve the marketing communication of the chosen company music club in order to promote the music club and increase the attendance at the different cultural events held there. The thesis was composed of a theoretical and a practical part. The theoretical part is aimed at the research of marketing communication strategies and serves as the basis for the practical …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Jiří Bejtkovský, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Chudoba, Jakub. Projekt zlepšení současného stavu marketingové komunikace ve vybrané společnosti. Zlín, 2018. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe