Bc. Helena CEMERKOVÁ

Master's thesis

Význam reference ve čtenářské recepci dospívajících

The Role of the References in the Reading of Adolescents
Abstract:
Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku recepce, reference a identifikace v literatuře pro děti a mládež. První část pojednává o fungování zmíněných termínů v obecném literárním kontextu a zároveň se snaží o vytvoření jejich vlastní komplexní definice. Ve druhé části přechází ke zkoumání existence stejných pojmů specificky ve sféře literatury pro děti a mládež a snaží se o jejich vzájemné …more
Abstract:
This thesis focuses on the issues of reception, reference and identification in children's and young adult literature. The first part discusses the functioning of the mentioned terms in a general literary context and at the same time tries to create their own comprehensive definition. The second part moves on to examine the existence of the same terms specifically in the sphere of children's and young …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 7. 2021
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Olga Kubeczková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

CEMERKOVÁ, Helena. Význam reference ve čtenářské recepci dospívajících. Ostrava, 2021. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta