Martina Dragounová

Bakalářská práce

Migrační politika Evropské unie

Migration Policy of the European Union
Anotace:
Předmětem bakalářské práce Migrační politika Evropské unie je zhodnocení azylové a migrační politiky Evropské unie. V první části práce je nastíněna definice migrace, existující teorie a formy migrace. Druhá část je zaměřena na vývoj migrační politiky v Evropské unii, na azylovou politiku Evropské unie a na azylovou a migrační politiku České republiky. V další části práce jsou nastíněny podmínky vstupu …více
Abstract:
The subject bachelor work „Migration Policy of the European Union“ is evaluation of asylum and migration policy of the European Union. In the first part of work are outlined the definitions of migration, existing theories and form of migration. The second part is focused on development of migration policy in the European Union, asylum policy in the European Union and asylum policy in Czech Republic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2016
  • Vedoucí: Milan Šimek
  • Oponent: Marcela Janiurková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava