Bc. Alexandra Janoušková

Diplomová práce

Společenská odpovědnost firmy Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Telefónica O2 Czech Republic and Corporate Social Responsibility
Anotace:
Abstrakt Diplomová práce se věnuje problematice společensky odpovědného chování firem. Aktivity CSR jsou v dnešní době již nedílnou součástí firemní kultury, stále častěji jsou zahrnuty do celkové firemní strategie a jsou nástrojem, který zvyšuje konkurenceschopnost firmy. Teoretická část diplomové práce je věnována společenské odpovědnosti firem, definicím a klíčovým pojmům. Charakterizuje jednotlivé …více
Abstract:
Abstract The diploma thesis deals with corporate social responsibility. Nowadays, the CSR activities represent a constituent part of the company culture, being ever more and more included as a part of the overall corporate strategy. The CSR activities are a tool helping to increase the company’s competitive ability. The theoretical part of the diploma thesis deals with corporate social responsibility …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Marie Hamplová
  • Oponent: Ing. Vilém Kunz, Ph.D., PhDr. Marek Matějka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní