Bc. Marie Bastlová

Diplomová práce

Dlouhodobá nezaměstnanost a veřejná služba: aktivizace nezaměstnaných nebo nucené práce

Long-term unemployment and the institute of public service: activation of unemployed or forced labour
Anotace:
Anotace Název práce: Dlouhodobá nezaměstnanost a veřejná služba: aktivizace nezaměstnaných nebo nucené práce Autorka práce: Bc. Marie Bastlová Vedoucí práce: PhDr. Markéta Horáková, Ph.D. Počet slov: 22 287 Tato diplomová práce se zaměřuje na přínos veřejné služby organizované úřadem práce. Veřejnou službu od roku 2009 organizovaly obce, od roku 2011 potom v jiné podobě začal organizovat veřejnou službu …více
Abstract:
Annotation Title: Long-term unemployment and public service: activation of unemployds or forced work Author: Bc. Marie Bastlová Supervisor: PhDr. Markéta Horáková, Ph.D. Number of words: 22 287 This dissertation concentrates on the contribution of public service organized by the labour office. Municipalities organized the public service since 2009, since 2011 the labour office started to organize the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Markéta Horáková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Josef Horňáček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií