Bc. Petr Kořán

Bakalářská práce

Veřejná služba pro osoby v hmotné nouzi

Public Service for People in Material Need
Anotace:
Tato bakalářská práce byla napsána s cílem posoudit vliv právní úpravy zákona o pomoci v hmotné nouzi na využití institutu veřejné služby pro osoby v hmotné nouzi v praxi. V teoretických částech práce jsem se zabýval vysvětlením a přiblížením pojmu veřejná služba pro osoby v hmotné nouzi. V praktických částech práce se zabývám vlivem právních úprav, především na zákon o hmotné nouzi v letech 2009 až …více
Abstract:
The aim of this thesis is to assess the impact of Act about assistance in material need to using of this public service institute for people in materiál need in practice. The goal of the theoretical part of this thesis is explanation of the term of public service for people in material need. The aim of the practical part of this thesis is the legislation influence for act of materiál need in years …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 1. 2017
  • Vedoucí: JUDr. Natália Mansella, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jan Pastorčák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS