Bc. Pavlína Ondráčková

Master's thesis

Nezaměstnanost v ekonomické teorii - aplikace na vybraný okres

Unemployment in the economic theory - application to selected district
Abstract:
Diplomová práce se zabývá nezaměstnaností v okrese Brno – venkov. V teoreticko – metodologické části práce jsou popsány teoretické poznatky, které se týkají problematiky trhu práce a nezaměstnanosti. Analytická část se poté soustředí na vývoj a popis současného stavu nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji se zaměřením na okres Brno – venkov. Poslední část je věnována návrhům řešení, které by pomohly …more
Abstract:
The thesis deals with unemployment in the district Brno - country. The theoretical - methodological part describes the theoretical knowledge they have concerning the issue of labor market and unemployment. The analytical part is then focused on the developmenta description of the current unemployment situation in the South Moravian region, focusing on the district Brno - country. The last section is …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 5. 2016
  • Supervisor: prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc.
  • Reader: Ing. Leoš Hloušek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Akademie Sting