Martina GALIOVÁ

Master's thesis

Dítě s postižením v náhradní rodinné výchově

A Child with Disabilities in Foster Care
Abstract:
Diplomová práce se věnuje tématu náhradní rodinné výchovy a je zaměřena na problematiku dětí se zdravotním postižením a rodin, které tyto děti přijaly do své péče. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy související s náhradní rodinnou výchovou, je zde vysvětlen její význam, charakterizovány jednotlivé formy a současné legislativní zabezpečení v ČR. Jelikož se práce orientuje na děti s postižením …more
Abstract:
My thesis deals with the topic of foster care and focuses on the issue of children with disabilities and families who have taken this children into their care. In the theory part the basic terms related to foster care are defined, its meaning is explained, its particular forms are characterized and current legislative provision in the Czech Republic. Whereas this writing focuses on children with disabilities …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 12. 2015
Accessible from:: 11. 12. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 1. 2016
  • Supervisor: PaedDr. Renata Kovářová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

GALIOVÁ, Martina. Dítě s postižením v náhradní rodinné výchově. Ostrava, 2015. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.12.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 11. 12. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta