Eva Neubergerová

Bachelor's thesis

Konstrukce HDI pro kraje České republiky

Construction of the HDI for the regions of Czech republic
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zabývá měřením a porovnáváním kvality života v krajích České republiky. Cílem je posoudit možnosti měření kvality života a lidského rozvoje na regionální úrovni, diskuze vhodných datových zdrojů pro konstrukci indexu lidského rozvoje pro kraje České republiky a samotná konstrukce indexu. První část práce se věnuje definici pojmu kvalita života a možným přístupům k jejímu měření …viac
Abstract:
This bachelor thesis deals with measurement and comparison of quality of life in regions of the Czech Republic. The aim is to evaluate the possibilities of measuring the quality of life and human development at the regional level, discussion of suitable data sources for the construction of human development index for the regions of the Czech Republic and the construction itself. The first part deals …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 2. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2018
  • Vedúci: Kristýna Vltavská
  • Oponent: Petr Mazouch

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74284