Bc. Lucie STRAŠILOVÁ

Master's thesis

Srovnání interakčního a komunikačního stylu učitele a žáka na alternativní a standardní škole

Comparsion of interaction and communication style a teacher and a student at the alternative school and at the standard school
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá srovnáním interakce a komunikace mezi učitelem a žákem,a to ze dvou pojetí - na alternativní škole a na standardní škole. Cílem bylo vymezení pojmů souvísející s tímto tématem, a zjištění, zda existuje rozdíl v interakci a komunikaci sledovaného vzorku. Součástí diplomové práce je také výzkum.
Abstract:
This diploma thesis is about a comparsion of internation and communication between teacher and a student, adn this from two perspectives - at the alternative school and at the standard school. The aim of the thesis was to define terms relating to the topic and to determine whether there is a difference in interaction and in communication reference sample. The diploma thesis contains the research, too …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 12. 2015
Accessible from:: 11. 12. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Nikola Sklenářová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

STRAŠILOVÁ, Lucie. Srovnání interakčního a komunikačního stylu učitele a žáka na alternativní a standardní škole. Ostrava, 2015. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.12.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 11. 12. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta