Matěj Drábek

Diplomová práce

Využití vybraných metod strojového učení pro modelování kreditního rizika

Machine Learning Methods for Credit Risk Modelling
Anotace:
Diplomová práce je členěna na tři základní části. V té první se věnuji P2P úvěrování, jeho charakteristikám, základním konceptům a jejich promítnutím v praxi. Srovnávám v ní také P2P trh u nás, ve Velké Británii a v USA. V druhé části této práce popisuji teoretická východiska vybraných metod strojového učení, kterými jsou naivní bayesovský klasifikátor, klasifikační strom, náhodný les a logistická …více
Abstract:
This master's thesis is divided into three parts. In the first part I described P2P lending, its characteristics, basic concepts and practical implications. I also compared P2P market in the Czech Republic, UK and USA. The second part consists of theoretical basics for chosen methods of machine learning, which are naive bayes classifier, classification tree, random forest and logistic regression. I …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2017
  • Vedoucí: Jiří Witzany
  • Oponent: Jiří Málek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/70842