Lukáš BUTTA

Bakalářská práce

Optimalizace vzdělávací webové stránky s využitím Google Analytics

Optimization of educational website using Google Analytics
Anotace:
Cílem bakalářské práce je analýza možností a praktické využití Google Analytics a Hotjar v učitelské praxi. Bakalářská práce se zabývá základy webové analytiky, implementací a následnou prací v uživatelském prostředí Google Analytics a Hotjar. V praktické části práce jsou nástroje aplikovány na vybraných výukových webových aplikacích a z nich jsou vyvozeny závěry směřující k uplatnění webové analytiky …více
Abstract:
The goal of this bachelor's thesis is an analysis of possibilities and practical use of Google Analytics and Hotjar in teaching practice. The bachelor's thesis deals with the basics of web analytics, the implementation and the follow-up work in a user interface of Google Analytics and Hotjar. In the practical part of the thesis, the tools are applied to chosen educational web applications and conclusions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 5. 2018
  • Vedoucí: RNDr. Ingrid Nagyová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BUTTA, Lukáš. Optimalizace vzdělávací webové stránky s využitím Google Analytics. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta