Kamila Matějková

Bakalářská práce

Fundraising neziskové organizace z oblasti kultury: Občanské sdružení CZECHDESIGN.CZ

Fundraising within non-profit organizations in the cultural field: Civic association CZECHDESIGN.CZ
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá fundraisingem neziskové organizace, tedy možnostmi získávání finančních a nefinančních prostředků k zajištění provozu organizace a všech jejích projektů. Cílem je, na základě dostupných zdrojů a vlastních zkušeností autorky, zmapovat a zhodnotit možnosti financování Občanského sdružení CZECHDESIGN.CZ a určit jaká forma financování je pro tuto organizaci nejvhodnější. V teoretické …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on fundraising within non-profit organizations. In other words, the thesis is trying to cover all sources non-profit organizations have to fund their operation and projects. The aim is, based on available resources and the author's own experiences, to map, evaluate and choose the best funding options for Civic association CZECHDESIGN.CZ located in Prague. The theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2012
  • Vedoucí: Barbara Hucková
  • Oponent: Zuzana Malcová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/32257