Bc. Krystyna Teslenko

Bakalářská práce

Analýza procesů získávání a výběru zaměstnanců

Analysis of the recruitment and selection of employees
Anotace:
V této bakalářské práci jsou rozebrány teoretické aspekty získávání, výběru a adaptace zaměstnanců. Jsou popsány metody testování uchazečů o práci a systém adaptace, kterému moderní firmy věnují stále se zvyšující pozornost. V praktické časti této práce je rozebrán a popsán systém fungování společnosti OVB, která je nadnárodní společností s velkou sítí poboček v jednotlivých zemích. Cílem bylo objasnit …více
Abstract:
In this bachelor thesis are discussed theoretical aspects of recruitment, selection and adaptation of employees. The methods for testing of job applicants and system adaptation are described. Modern companies pay more intention to these aspects, because their significance is constantly increasing. In the practical part of this thesis is analyzed and described OVB company system of work, which is a …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 11. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.
  • Oponent: Ing. Jiří Zahrádka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní