Bc. Vojtěch ŠRŮMA

Diplomová práce

Poruchy koordinace u dětí staršího školního věku na základních školách praktických a běžných základních školách.

Title: Specific motor learning disorders in children of school age at practical and secondary school
Anotace:
Diplomová práce se zabývá zjišťováním rozdílu koordinačních schopností mezi žáky staršího školního věku základních škol praktických a žáky základních škol běžného typu. Teoretická část je zaměřena na intelektové postižení a jeho přidružené poruchy, motorické schopnosti s důrazem na schopnosti koordinační a na samotnou vývojovou poruchu pohybové koordinace dyspraxii. Část praktická pomocí testu MABC …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the determination of the difference in coordination skills among students of older school age on primary schools with special education and students of basic primary schools. The theoretical part focuses on intellectual disability and associated disorders, motor skills with an emphasis on coordination skills and developmental coordination disorder - dyspraxia. Practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Ladislav Čepička, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠRŮMA, Vojtěch. Poruchy koordinace u dětí staršího školního věku na základních školách praktických a běžných základních školách.. Plzeň, 2018. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/