Theses 

Využití alternativní a augmentativní komunikace u dětí se sluchovým postižením a přidruženými vadami – Bc. Alena Roučová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Alena Roučová

Bakalářská práce

Využití alternativní a augmentativní komunikace u dětí se sluchovým postižením a přidruženými vadami

The use of alternative and augmentative communication for children with hearing impairment and associated defects

Anotace: Bakalářská práce pojednává o možnostech využití alternativní a augmentativní komunikace u dětí se sluchovým postižením a přidruženými vadami v procesu edukace. Práce se skládá ze tří kapitol. Kapitola první je zaměřena na kombinovaná postižení, jejich etiologii, klasifikaci a představuje jednotlivá postižení, která se mohou sdružovat a kombinovat. Druhá kapitola reflektuje komunikaci, její funkce a formy a dále se zaměřuje na alternativní a augmentativní komunikační systémy. V kapitole třetí je představen kvalitativní výzkum, jeho průběh a výsledky získané z rozhovorů s pedagogickým personálem, pozorování pedagogů a žáků čtvrté třídy při práci a analýzy dokumentace zkoumané množiny.

Abstract: The thesis deals with the possibilities of using alternative and augmentative communication of children with hearing impairment and associated defects in the process of education. The thesis consists of three chapters. The first chapter is focused on the multiple disabilities, their etiology, classification, and presents each disabilities that can associate and combine. The second chapter reflects the communication, its forms and functions and deals with alternative and augmentative communication systems. The third chapter contains the qualitative research, it’s course and the results based on interviews with teachers and observing teachers and students from the fourth class during their work, and of analysis of the research sample documentation.

Klíčová slova: alternativní komunikace, augmentativní komunikace, totální komunikace, sluchové postižení, mentální postižení, mozková obrna, zrakové postižení, kombinované postižení, pomůcky, piktogramy, alternative communication, augmentative communication, total communication, hearing impairment, mental retardation, cerebral palsy, visual impairment, multiple disability, special aids, pictograms

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Radka Horáková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2019 04:00, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz