Bc. Barbora Relichová

Bachelor's thesis

Financování a management neziskové organizace na Mostecku

Financing and management of non-profit organization in Most region
Abstract:
Bakalářská práce se věnuje problematice neziskového sektoru. Je rozdělena do sedmi kapitol, v nichž shrnuje teoretická východiska pro neziskové organizace, problematiku jejich financování a managementu. V praktické části se věnuje konkrétní neziskové organizaci působící na Mostecku. Cílem této bakalářské práce je zhodnotit způsob financování, stylu řízení a upozornit na oblasti vhodné k dalšímu rozvoji …more
Abstract:
The thesis deals with non-profit organization´s is­sue. It is divided into 7 chapters in which theoretical basis for non-profit organizations and the issue of their funding and management is summed up. Subsequently, in the practical part, it deals with a specific non-profit organization operating in the Most region. The goal of this thesis is evaluate the way of funding, style of management and highlight …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 4. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2021
  • Supervisor: Ing. Jan Mertl, Ph.D.
  • Reader: Ing. Vladimír Ezr, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní