Jana POKORNÁ

Bakalářská práce

Ošetřování nemocných s Alzheimerovou chorobou

Treatment of patients with Alzheimer's disease
Anotace:
Závěrečná bakalářská práce na téma "Ošetřování nemocných s Alzheimerovou chorobou" se zabývá problematikou Alzheimerovy choroby. Cílem je zjistit míru informovanosti sester o této problematice a jaké je vzdělávání v této oblasti. Práce se skládá z teoretické a empirické části. Teoretická část se věnuje obecnému popisu a přehledu rozdělení demencí. Načež navazuje podrobnější popis Alzheimerovy choroby …více
Abstract:
Final thesis on "Treatment of patients with Alzheimer's disease," deals with Alzheimer's disease and to determine the level of awareness of nurses about this issue and what is education in this area. The work consists of theoretical and empirical parts. The theoretical part deals with the general description and overview of the distribution of dementia. Whereupon follows a more detailed description …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Alena Miličová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POKORNÁ, Jana. Ošetřování nemocných s Alzheimerovou chorobou. Ústí nad Labem, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií