Petra Klekarová

Bakalářská práce

Komplexní ošetřovatelská péče o nemocné s Alzheimerovou chorobou

Comprehensive Nursing Care for Patients with Alzheimer's Disease
Anotace:
KLEKAROVÁ, Petra. Komplexní ošetřovatelská péče o nemocné s Alzheimerovou chorobou. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Stupeň kvalifikace: Bakalář (Bc.). Vedoucí práce: doc. PhDr. Jitka Němcová, Ph.D., Praha. 2022. 67 s. Tématem bakalářské práce je Komplexní ošetřovatelská péče o nemocné s Alzheimerovou chorobou. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické časti, jsou shrnuty …více
Abstract:
KLEKAROVÁ, Petra. Comprehensive nursing care of patients with Alzheimer´s disease. Medical College. Degree: Bachelor (Bc.). Supervisor: doc. PhDr. Jitka Němcová, Ph.D., Praha. 2022. 67 pages. The theme of the bachelor thesis is comprehensive nursing care of the patients with Alzheimer´s disease. The thesis is divided into a theoretical part and a practical part. In the theoretical information about …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2022
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD.
  • Oponent: PhDr. et Mgr. Ivanka Kohoutová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola zdravotnická

Vysoká škola zdravotnická

Bakalářský studijní program / obor:
Všeobecné ošetřovatelství / Všeobecné ošetřovatelství