Bc. Petra Crlová

Diplomová práce

Zaměstnávání zdravotně postižených osob a přínos chráněných dílen k jejich začlenění na trh práce

Employment of disabled and contributions of sheltered workshops on their integration on labour market
Anotace:
Diplomová práce měla za cíl zodpovědět otázku, zda – li jsou chráněné dílny vhodným nástrojem k začlenění handicapovaných na pracovní trh. Hodnotila jsem přínos chráněných dílen v ekonomické oblasti a oblasti sociální integrace, dále jsem hodnotila individuální postoje jednotlivých handicapovaných k tomuto nástroji aktivní politiky zaměstnanosti. V první – teoretické části práce byly vysvětleny faktory …více
Abstract:
My thesis are focused on the question, if sheltered workshops are instruments on integration on labour market. I evalueted effects of sheltered workshops on inclusion of the disabled in economic and social dimensions and then an evaluation of attitudes of disabled to the sheltered workshops. In first - theoretical part of the thesis, there are explained factors which influence life of disabled. Then …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 1. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2009
  • Vedoucí: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
  • Oponent: Mgr. Klára Šmídová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální politika a sociální práce