Theses 

Vybrané chronické neinfekční choroby a jejich didaktická implikace do učiva výchovy ke zdraví na základní škole – Bc. Michal Prokop

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Michal Prokop

Master's thesis

Vybrané chronické neinfekční choroby a jejich didaktická implikace do učiva výchovy ke zdraví na základní škole

Some of chronical non infectious diseases and their didactic implication into health education on primary school

Abstract: Tématem diplomové práce jsou chronické neinfekční choroby, známější pod pojmem civilizační onemocnění. V každé kapitole jsou podrobně popisovány jednotlivé choroby, jejich projevy a prevence. Celá práce je rozdělena na část teoretickou zpracovanou na základě informací získaných z dostupných pramenů, které jsou uvedeny na konci práce v seznamu literatury a část praktickou, ve které jsou uvedeny konkrétní praktické postupy týkající se didaktického začlenění okruhu chronických neinfekčních chorob do školské praxe.

Abstract: In this work is summary of some chronical non-infectious diseases, their manifestations, division and prevention. All this work is divided to Two chapters, first is made theoretic with using materials, mentioned at the end of this work and second is practical part, where I mention concrete steps, how use this theme in practic life on schools.

Keywords: Chronické neinfekční choroby, Kardiovaskulární choroby, Nádorová onemocnění, Cukrovka, Osteoporóza, Onemocnění dutiny ústní a zubů, Alergické choroby, Obezita, Prevence

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2010
  • Supervisor: PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D.
  • Reader: RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Go to top | Current date and time: 24/4/2019 06:17, Week 17 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz