Theses 

Vybrané chronické neinfekční choroby a jejich didaktická implikace do učiva výchovy ke zdraví na základní škole – Bc. Michal Prokop

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Bc. Michal Prokop

Master's thesis

Vybrané chronické neinfekční choroby a jejich didaktická implikace do učiva výchovy ke zdraví na základní škole

Some of chronical non infectious diseases and their didactic implication into health education on primary school

Anotácia: Tématem diplomové práce jsou chronické neinfekční choroby, známější pod pojmem civilizační onemocnění. V každé kapitole jsou podrobně popisovány jednotlivé choroby, jejich projevy a prevence. Celá práce je rozdělena na část teoretickou zpracovanou na základě informací získaných z dostupných pramenů, které jsou uvedeny na konci práce v seznamu literatury a část praktickou, ve které jsou uvedeny konkrétní praktické postupy týkající se didaktického začlenění okruhu chronických neinfekčních chorob do školské praxe.

Abstract: In this work is summary of some chronical non-infectious diseases, their manifestations, division and prevention. All this work is divided to Two chapters, first is made theoretic with using materials, mentioned at the end of this work and second is practical part, where I mention concrete steps, how use this theme in practic life on schools.

Kľúčové slová: Chronické neinfekční choroby, Kardiovaskulární choroby, Nádorová onemocnění, Cukrovka, Osteoporóza, Onemocnění dutiny ústní a zubů, Alergické choroby, Obezita, Prevence

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2010
  • Vedúci: PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Hore | Aktuálny dátum a čas: 23. 4. 2019 20:20, 17. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz