Bc. Květa KOVAŘÍKOVÁ

Bakalářská práce

Absolvent sociální pedagogiky a jeho uplatnění v profesi osvětového pracovníka Občanské poradny.

Social pedagogy graduate and his career as a Citizen Adice Bureaux's adviser.
Anotace:
Postmoderní současnost nachází občany naší země ve víru překotných událostí. Klíčové determinanty optimalizace stavu soudobé české společnosti představuje uvědomělá podpora projevů občanské iniciativy a občanské spoluzodpovědnosti spojená se zabezpečením záruk naplňování občanských práv na makrosociální i mikrosociální úrovni. Celostátně působící projekt občanských poraden vychází z pozice poskytovatele …více
Abstract:
In the post-modern era, the citizens of our country have found themselves in the midst of whirlwind events. The key determinants of the optimization of today{\crq}s Czech society are conscious support of civil society initiatives and civil responsibility in connection to guaranteeing civil rights on macro- and micro-social levels. National project of citizen counselling contact points, from the point …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2008
Identifikátor: 8266

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Štefan Chudý, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOVAŘÍKOVÁ, Květa. Absolvent sociální pedagogiky a jeho uplatnění v profesi osvětového pracovníka Občanské poradny. . Zlín, 2008. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 22. 05. 2028

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.