Adam Ovesný

Bachelor's thesis

Využití NIR spektroskopie k hodnocení základních látkových složek potravin

Use of NIR sectroscopy as the means of evaluation of basic food compounds
Anotácia:
Bakalářská práce je zaměřena na využití NIR spektroskopie k hodnocení látkového složení potravin. Nejprve byly rozděleny a charakterizovány základní složky potravin, které jsou významné z hlediska nutriční a potravinářské praxe a jsou zároveň velmi často měřenými složkami potravin pomocí NIR spektroskopie. Dále byly popsány principy infračervené spektroskopie, podrobněji pak metoda NIR spektroskopie …viac
Abstract:
The thesis is focused on use of NIR spectroscopy as a means of evaluation of substance compounds of food. Initially, the thesis contains basic determination and characterization of the main food compounds, which are significant from the nutritional practice point of view, by which they become a frequent object of NIR spectroscopy measuring. Furthemore, the thesis closely describes principles of NIR …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Petr Šnurkovič, Ph.D. DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta