Kateřina FIKAROVÁ

Bachelor's thesis

Nezaměstnanost osob se zdravotním postižením v Ústí nad Labem

The unemployment rate of persons with disabilities in Ústí nad Labem
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá nezaměstnaností osob se zdravotním postižením a možnostmi uplatnění na trhu práce. V první části vymezuji pojmy související s celou problematikou OZP. Následně shrnuji současné právní předpisy upravující zaměstnávání OZP, formy sociální pomoci v podobě vyplácení sociálních dávek ze státních prostředků a poskytování dotací zaměstnavatelům na vytvoření pracovních míst pro handicapované …viac
Abstract:
The bachelor thesis follows up the unemployment among people with disabilities and recapitulates their possibilities on the labor market. The first part defines the basic terms in the disability issues. In the following chapter I summarize the current legislation adjusting the employment of disabled persons, the type of social care from receiving of the social benefits, through grant policy to the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 3. 2015
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2015
  • Vedúci: doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FIKAROVÁ, Kateřina. Nezaměstnanost osob se zdravotním postižením v Ústí nad Labem. Ústí nad Labem, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Social and Economic Studies

Bachelor programme / odbor:
Social Policy and Social Work / Social Work