Kateřina FIKAROVÁ

Bachelor's thesis

Nezaměstnanost osob se zdravotním postižením v Ústí nad Labem

The unemployment rate of persons with disabilities in Ústí nad Labem
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá nezaměstnaností osob se zdravotním postižením a možnostmi uplatnění na trhu práce. V první části vymezuji pojmy související s celou problematikou OZP. Následně shrnuji současné právní předpisy upravující zaměstnávání OZP, formy sociální pomoci v podobě vyplácení sociálních dávek ze státních prostředků a poskytování dotací zaměstnavatelům na vytvoření pracovních míst pro handicapované …more
Abstract:
The bachelor thesis follows up the unemployment among people with disabilities and recapitulates their possibilities on the labor market. The first part defines the basic terms in the disability issues. In the following chapter I summarize the current legislation adjusting the employment of disabled persons, the type of social care from receiving of the social benefits, through grant policy to the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 3. 2015
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 5. 2015
  • Supervisor: doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

FIKAROVÁ, Kateřina. Nezaměstnanost osob se zdravotním postižením v Ústí nad Labem. Ústí nad Labem, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická