Bc. Lucie Salová

Bachelor's thesis

Komunikace mezi učitelem a žáky ve třídě uspořádané do tvaru písmene U

Communication between the teacher and the students in the class, arranged in U-shaped
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá komunikací mezi učitelem a žáky ve třídě uspořádané do tvaru písmene U na druhém stupni základní školy. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a empirickou. Teoretická část práce se zabývá popisem základních jevů, souvisejících s pedagogickou komunikací na verbální i neverbální úrovni a průběhem komunikace ve třídě uspořádané do tvaru písmene U. Empirická část …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with communication between teacher and pupils in classroom, arranged in U-shape, on the 2nd level of primary school. The work is divided into two parts: a theoretical and an empirical one. The theoretical part of this diploma thesis is dedicated to a description of basic phenomena related to pedagogical communication and the course of communication in classroom, arranged …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2014
  • Supervisor: Mgr. Jarmila Bradová
  • Reader: Mgr. et Mgr. Michaela Halfar

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Education / Education