Tomáš Krejča

Bakalářská práce

Kulturní a tržně-ekonomická hlediska přenosů operních představení z Metropolitní opery v New Yorku (MET)

Cultural and market-economic Aspects of transmission Opera Performances from Metropolitan Opera in New York (Met)

Anotace:
Bakalářská práce Kulturní a tržně-ekonomická hlediska přenosů operních představení z Metropolitní opery v New Yorku (Met) si klade za cíl zmapovat jeden z produktů Metropolitní opery v New Yorku, produkt přímých přenosů operních představení ve vysoké kvalitě rozlišení obrazu, produkt Live in HD. Její snahou je zachytit vývoj úspěšného produktu uplatňujícího se na kulturním poli v době blízké jeho vzniku …více
Abstract:
This B.A. thesis Cultural and market-economic aspects of transmission opera performances from Metropolitan Opera in New York(Met) aims to map one of the products the Metropolitan Opera in New York, the product of live broadcasts of opera performances in high quality image resolutin, the product Live in HD. Its aim is to capture the successful product development applying in the cultural field at a …více
 

Klíčová slova

hudba

Klíčová slova

hudba a média

Klíčová slova

opera

Klíčová slova

televizní přenosy

Klíčová slova

hudební management

Klíčová slova

televize
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2012
  • Vedoucí: Jiří ŠTILEC
  • Oponent: Roman BĚLOR

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s: nesouhlasím s žádným způsobem užití uvedeným pod body a) - e)
In the license agreement the author has granted the following: nesouhlasím s žádným způsobem užití uvedeným pod body a) - e)

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 11. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Hudební a taneční fakulta. Knihovna

Akademie múzických umění v Praze

Hudební a taneční fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hudební umění / Hudební management