Bc. Tereza Žbánková, DiS.

Bachelor's thesis

Přizpůsobení výstavy Země černých faraonů v Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických kultur pro rodiny s dětmi

Adaptation exhibition Land of the Black Pharaohs in Náprstek museum of Asian, African and American culture for families with children
Abstract:
Bakalářská diplomová práce „Přizpůsobení výstavy Země černých faraonů v Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických kultur pro rodiny s dětmi“ se primárně zbývá podporou rodinného učení a vzdělávání v muzeu. Představena je výchovně vzdělávací role rodiny v oblasti trávení volného času a definovány jsou její specifika jako návštěvnické skupiny muzeí. Práce se úzce zabývá možnostmi přizpůsobení …more
Abstract:
The bachelor thesis An Adaptation of the Exhibition “Land of the Black Pharaohs” in Náprstek Museum of Asian, African and American Cultures for Families with Children is primarily dedicated to the support of family learning and education at a museum. The educating role of a family in leisure time is presented first and its specifics as a target visitor group of museums are defined. The thesis is closely …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2015
  • Supervisor: Mgr. Lucie Jagošová, DiS.
  • Reader: Mgr. Jitka Pešková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta