Bc. Tomáš Kučera

Master's thesis

Mechanické vlastnosti modifikovaných polyolefinů po několikanásobném tepelném zatížení

Mechanical Properties of Modified Polyolefins after Thermal Load
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá studiem mechanických vlastností vybraných modifikovaných polyolefinů po několikanásobném tepelném zatížení. Práce je složena ze dvou částí. První část je literární rešerší a seznamuje čtenáře se základními informacemi o polymerech, sdílení tepla a síťování. Praktická část, experimentální, popisuje použité materiály, udává parametry použitých zařízení, na kterých byly …more
Abstract:
Subject of this thesis is a study of mechanical properties of selected modified polyolefins after many times thermal load. This thesis contains two parts. First part is summary description, which acquaint readers with the basic information about polymers, heat and cross-linking. Practical part, the experimental, describes used materials, shows parameters of devices which were used for material processing …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2014
Accessible from:: 6. 5. 2014

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Aleš Mizera

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Kučera, Tomáš. Mechanické vlastnosti modifikovaných polyolefinů po několikanásobném tepelném zatížení. Zlín, 2014. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.5.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 6. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Technology

Master programme / field:
Process Engineering / Technological Equipment Construction

Theses on a related topic