Ing. Petra Hejduková

Bakalářská práce

Vymezení pojmu cílová skupina senioři

Delimitation of conception target group of seniors
Anotace:
Tato práce se zabývá vymezením pojmu cílová skupina senioři. Popisuje nevyhnutelné aspekty stáří a stárnutí jak fyziologického tak psychologického. Dále popisuje zařazení cílové skupiny do segmentu trhu a zkoumá specifikace zvláštností v komunikaci s touto cílovou skupinou.
Abstract:
This thesis is considered with defining the term target group - seniors. It describes unavoidable aspects of old age and aging, both physiological and psychological. Further it describes inclusion of target group into market segment and investigates specifications of peculiarities in communication with this target group.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2011
  • Vedoucí: prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Milan Kašík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní