Veronika STEHNOVÁ

Bachelor's thesis

Turistický ruch v oblasti Lipenska a jeho význam v lokálním rozvoji - případová studie obce Lipno nad Vltavou

Tourism in the Lipno region and its importance in the local development - Case study of the municipality of Lipno nad Vltavou
Abstract:
Předkládaná bakalářská práce má za cíl zhodnotit rozvoj turistického ruchu v oblasti Lipenské přehrady v posledních 30 letech a současně zhodnotit přínosy cestovního ruchu, dopady v lokálním rozvoji a multiplikační efekty. Pro naplnění cíle je nezbytné provést analýzu lokalizačních, realizačních a selektivních podmínek a předpokladů cestovního ruchu, analýzu produktové nabídky rekreačních středisek …more
Abstract:
The presented bachelor thesis aims to evaluate the development of tourism in the Lipno dam in the last 30 years and also to evaluate the benefits of tourism, impacts on local development and multiplier effects. To meet the goal, it is necessary to analyze the location, realization and selective factors of tourism, then analyze the product offer of recreation centers, evaluate the change in attractiveness …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 6. 2020
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Doc. RNDr. Jan Havrlant, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

STEHNOVÁ, Veronika. Turistický ruch v oblasti Lipenska a jeho význam v lokálním rozvoji - případová studie obce Lipno nad Vltavou. Ostrava, 2020. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta